Podpis elektroniczny - definicje PDF Drukuj Email

Definicja w/g ustawy polskiej

Podpis elektroniczny: dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.

Definicja w/g Dyrektywy Europejskiej

Podpis elektroniczny: oznacza dane w formie elektronicznej, które są dołączone do lub w logiczny sposób powiązane z innymi danymi elektronicznymi i które służą jako metoda uwierzytelniania.

Unia Europejska, popierając zasadę neutralności technologicznej, używa właśnie pojęcia „podpis elektroniczny” w odróżnieniu od „podpis cyfrowy”. Podpis elektroniczny oznacza dane w formie elektronicznej, które dodane do innych danych elektronicznych są z nimi powiązane logicznie i służą do identyfikacji osoby podpisującej.

W dyrektywie określona jest także wyższa kategoria podpisu elektronicznego - zaawansowany (kwalifikowany, bezpieczny) podpis elektroniczny; Musi spełniać następujące wymagania:

  1. Jest przyporządkowany wyłącznie osobie posługującej się podpisem.
  2. Umożliwia jednoznaczną identyfikację osoby podpisującej dany dokument.
  3. Składany jest za pomocą środków technicznych, które może mieć pod swoją wyłączną kontrolą podpisujący.
  4. Jest tak powiązany z podpisywanym dokumentem, że każda późniejsza zmiana jest wykrywana.

W prawie Unii Europejskiej skutki prawne podpisu elektronicznego reguluje Dyrektywa o Wspólnotowej Infrastrukturze Podpisów Elektronicznych (Dyrektywa 1999/93/EC). Prawo wspólnotowe opisuje trzy rodzaje podpisu elektronicznego:

  1. Podpis elektroniczny, czyli deklaracja tożsamości autora złożona w formie elektronicznej pod dokumentem. Może to być na przykład podpis pod listem poczty elektronicznej, e-mail lub zeskanowany podpis odręczny wklejony w dokument jakikolwiek dokument - pdf, doc, ods, odt, xls itd.
  2. Zaawansowany (bezpieczny) podpis elektroniczny, czyli podpis, który za pomocą odpowiednich środków kryptograficznych jest jednoznacznie i w sposób trudny do sfałszowania związany z dokumentem oraz podpisującym. Kategoria ta odnosi się do wielu systemów tradycyjnie nazywanych podpisem elektronicznym i wykorzystujących różne algorytmy kryptograficzne dla zapewnienia bezpieczeństwa.
  3. Kwalifikowany podpis elektroniczny, czyli podpis złożony przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego oraz przy użyciu bezpiecznego urządzenia do składania podpisu.

 

 

 

© 2008 Podpis elektroniczny kwalifikowany
Wszelkie prawa zastrzeżone
Łódź, ul. Nastrojowa 12 lok. 23