Narodowe Centrum Certyfikacji PDF Drukuj Email

Bezpieczny, kwalifikowany podpis elektroniczny musi posiadać zabezpieczenia prawne na poziomie ustawowym
i rządowym.

W tym celu zostało powołane Narodowe Centrum Certyfikacji - główny urząd certyfikacji dla infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce.

Podstawą prawną działania NCC jest upoważnienie wydane Narodowemu Bankowi Polskiemu przez Ministra Gospodarki i Pracy, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym. Do zadań NCC należy wydawanie zaświadczeń certyfikacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne oraz prowadzenie rejestru tych podmiotów. Centrum publikuje listę wydanych, jak też unieważnionych zaświadczeń, oraz dane niezbędne do ich weryfikacji. NCC nie wydaje kwalifikowanych certyfikatów – zajmują się tym inne podmioty.

http://www.centrast.pl/ncc/home.aspx

Aktualnie w Polsce istnieją trzy takie podmioty:

Unizeto Technologies SA

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA

Krajowa Izba Rozliczeniowa SA


 

Loga Unizeto i Certum W zakresie infrastruktury podpisu elektronicznego działamy na podstawie Umów Partnerskich z UNIZETO Technologies SA i Certpol, jako Punkt Potwierdzania Tożsamości (PPT). Wykonujemy czynności prawne
w zakresie potwierdzania tożsamości Klientów oraz podpisywania, w imieniu i na rzecz UNIZETO Technologies SA, umów, których przedmiotem jest świadczenie przez UNIZETO Technologies SA Usług Certyfikacyjnych.

W związku z powyższym prowadzimy także sprzedaż zestawów do składania bezpiecznych, kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Nasz PPT jest także punktem mobilnym. Wykonujemy wszystkie usługi w siedzibie klienta.

 

 

© 2008 Podpis elektroniczny kwalifikowany
Wszelkie prawa zastrzeżone
Łódź, ul. Nastrojowa 12 lok. 23