Zastosowanie podpisu PDF Drukuj Email

 

Podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym można wykorzystywać, między innymi, do:

 • kontaktów drogą elektroniczną z ZUS, np. podpisania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podpisania deklaracji,

 • nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet (np. upoważnienia elektroniczne w ZUS),

 • pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (pdi.cors.gov.pl),

 • podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,

 • składania e-deklaracji podatkowych (www.e-deklaracje.gov.pl),

 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,

 • wystawiania faktur w formie elektronicznej,

 • uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych (np. www.e-przetarg.pl),

 • podpisywania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),

 • zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO),

 • składania e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).Zalety wykorzystywania bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym:

 • jeden certyfikat kwalifikowany służy do kontaktów z wieloma instytucjami/urzędami drogą elektroniczną,

 • możliwość załatwiania spraw urzędowych, biznesowych, cywilno-prawnych za pośrednictwem internetu oraz skrócenie czasu ich realizacji,

 • zastąpienie dotychczasowej „dyskietki” w kontaktach z ZUS przez urządzenia, które można podłączyć do standardowych portów dostępnych w każdym komputerze klasy PC (np. USB),

 • zabezpieczenie podpisanych dokumentów elektronicznych przed zmianami przez osoby nieupoważnione,

 • znacznie prostsze, szybsze i tańsze przeszukiwanie elektronicznych archiwów,

 • dostępność urzędów elektronicznych online przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.Certyfikat kwalifikowany, bezpieczny,umożliwia przesyłanie do ZUS drogą elektroniczną dokumentów przekazywanych za pomocą programu Płatnik, a także innych dokumentów:

ZUS - EWN - Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
ZUS - EZS - Wniosek płatnika składek o zwrot nadpłaconych składek
ZUS - ERU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
ZUS - EWZ - Wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
ZUS - EPW - Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (30-krotność)
ZUS - EWP - Wniosek płatnika składek o udostępnienie programu Płatnik

 

 

© 2008 Podpis elektroniczny kwalifikowany
Wszelkie prawa zastrzeżone
Łódź, ul. Nastrojowa 12 lok. 23